ja_mageia

Culturele sector
Wij zijn gespecialiseerd in de culturele sector.
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Fondsenwerving ANBI
Uw stichting of vereninging als erkend goed doel
Fiscale aspecten

In veel landen kunnen giften aan erkende goede doelen worden afgetrokken van de inkomsten waarover men belasting moet betalen. Hiervoor moet wel voldaan worden aan enkele eisen die de belastingdienst van dat land hieraan stelt. Voor Nederland betekent dit dat je moet worden aangewezen als algemeen nut beogende instelling, de zogenaamde ANBI.
Fiscale voordelen voor een ANBI

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

    * Vennootschapsbelasting
    * Inkomstenbelasting
    * Schenkings- en Successierecht

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

De ANBI's dienen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.
Aanvraag indienen om bij de Belastingdienst als ANBI aangewezen te worden

Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen. Solon management & organisatie kan deze beschikking voor u aanvragen.
 

Contact gegevens

Bezoek- en postadres:
Laurens Jzn. Costerstraat 15 A
3261 LH  Oud-Beijerland

0186 - 621944
0186 - 620997
info@solon-net.nl

Direct contact

BTW nummer
8110.45.961.B01

KvK nummer
24443126

Referenties