ja_mageia

Ondersteuning & Advies

Solon ondersteunt en adviseert Ondernemingsraden
en Personeelsvertegenwoordigingen met het medezeggenschapswerk door het geven van advies, trainingen en workshops...

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Fondsenwerving Fondsenwerving Kunst- en cultuursector
Fondsenwerving kunst- en cultuursector

Solon heeft heel wat ervaring met het aanvragen van subsidies voor de kunst- en cultuursector. Zowel voor grotere als kleinere organisaties en projecten.

Enkele voorbeelden van organisaties waar wij subsidieaanvragen voor hebben verzorgd:

Museum Boijmans van Beuningen, Planet Junior Productions, Wereldmuseum Rotterdam, Muziektheater Hollands Diep, Culturele Kring Hoeksche Waard.

Solon staat u ook u graag terzijde bij het nagaan of u direct of in de toekomst een aanvraag kunt indienen en bij het ontwikkelen en formuleren van deze aanvraag en het bijbehorende projectplan. We kennen alle ins en outs van de aanvraagprocedure en hebben alle expertise in huis om u te helpen bij het verzilveren van de kansen die de diverse regelingen uw organisatie biedt.

Expertise
Door onze kennis en ervaring op het terrein van kunst en cultuur, kunnen we snel schakelen en ervoor zorgen dat uw aanvraag tegemoet komt aan de inhoudelijke en procedurele toetsingscriteria. En uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor de begeleiding van de activiteiten die voortkomen uit de honorering van uw aanvraag.. Daarnaast beschikt Solon management & organisatie over inhoudelijke en onderzoeksmatige kennis.

De overheid is de grootste subsidieverstrekker; naast de overheid zijn er nog vier verschillende bronnen van geldgevers;

 • particulieren (eenmalige gift of donateurs)
 • bedrijven (eenmalige gift of sponsoring )
 • vermogensfondsen (financiering initiatief)
 • evenementen (door of ten behoeve van u georganiseerd)

Subsidies categorie Welzijn en Cultuur waar subsidies voor kunnen worden aangevraagd:

 • maatschappelijke en sociale doelen in het eigen land
 • mensenrechten
 • kunst & cultuur
 • sport & recreatie
 • onderwijs & onderzoek
 • kerk & levensbeschouwing
Meer informatie
Kwaliteit, zorgvuldigheid én snelheid; dat zijn de kernwoorden in onze ondersteuning. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in!

Tips voor kleinere culturele organisaties:

Ken jezelf! Formuleer een goede doelstelling; dit is je boodschap die duidelijk maakt waarom jouw stichting uniek is. Voor wie of wat en waarom is de stichting actief?  Waar ben je trots op?  Maak keuzes, probeer niet alles te willen zijn.

Zorg dat je financiële gegevens inzichtelijk en transparant zijn. Werk aan een goede begroting en dekkingsplan.

Bedenk wat er te sponsoren is binnen je organisatie. Maak een ‘geefbarometer’ waarin je aangeeft met zowel kleine als grote bedragen wat er te sponsoren is. Wees zo concreet mogelijk. Mensen steunen liever projecten dan organisaties.

Gebruik je netwerk voor fondsenwerving en professionalisering. Zoek collega’s met aanverwante doelstellingen en wissel ervaringen uit of kijk of er zelfs op bepaalde terreinen kan worden samengewerkt.

Zoek ambassadeurs en vrijwilligers die kunnen helpen. Zorg dat je bij het werven van deze mensen weet welke taken zij kunnen vervullen.

Ga zorgvuldig om met je gevers. Werk meteen aan een goede database. Met een database weet je wie wie is en kan je je achterban snel bereiken met informatie of hulpvragen. Een database hoeft niet duur te zijn. Met excell kan je ook een hoop bereiken en ook e-mail nieuwsbrieven kosten niet veel!

Informatie voor kunstenaars:

Er bestaan verschillende fondsen en subsidies voor kunstenaars. (Beeldend, Musici, Theatermakers etc) Om in aanmerking te komen voor subsidie zullen enkele zaken goed aangeduid moeten worden. Dit kan via een goed omschreven projectplan, omdat hier de benodigde informatie uit gehaald kan worden. Ook moet je als kunstenaar zijnde precies weten waar je welke subsidieaanvraag indient om natuurlijk een zo hoog mogelijk honoreringspercentage te verkrijgen. Omdat veel kunstenaars weinig tot geen kennis hebben van de vereisten van subsidieverstrekkers is het doorgaans geen verrassing dat meerdere aanvragen niet gehonoreerd worden. Met de juiste begeleiding door Solon (workshops, opzetten projectplannen etc) kan er echter voor gezorgd worden dat het aanvragen van subsidie voortaan op de juiste manier gedaan kan worden waardoor het honoreringspercentage hoger zal uitvallen.

 

Contact gegevens

Bezoek- en postadres:
Laurens Jzn. Costerstraat 15 A
3261 LH  Oud-Beijerland

0186 - 621944
0186 - 620997
info@solon-net.nl

Direct contact

BTW nummer
8110.45.961.B01

KvK nummer
24443126

Referenties