De Multigenerationele Werkvloer

Gepubliceerd op: 11-06-2024

Heb je wel eens geteld hoeveel verschillende generaties er in jouw team zitten? Oók diversiteit aan leeftijden in het personeel voegt waarde toe aan de organisatie.

Jongere werknemers zijn gewend aan snel ontwikkelende technologie en het aanpassen aan de veranderingen die het met zich meebrengt. Op dezelfde manier hebben oudere werknemers kennis vanuit hun ervaring die besluitvorming kan sturen. De samenwerking van frisse innovatie met wijsheid uit ervaring leidt tot verhoogde productiviteit.

Hier zijn enkele van de belangrijke voordelen van een multigenerationele werkvloer:

  • Meerdere perspectieven - Verschillende generaties kunnen onderscheidende manieren hebben om naar taakverantwoordelijkheden te kijken. Perspectieven delen binnen en tussen teams brengt een breed scala aan kennis en vaardigheden om innovatie te ondersteunen.
  • Probleemoplossend vermogen - Het combineren van meerdere perspectieven en diverse vaardigheden stimuleert creatieve oplossingen voor problemen. Hierdoor kunnen teams met een groot leeftijdsdiversiteit een scala aan manieren bieden om problemen aan te pakken.
  • Leermogelijkheden - Hoe diverser een team is, hoe meer manieren mensen hebben om te leren van elkaars inzichten. Degenen met meer ervaring kunnen jongere werknemers adviseren over carrièreontwikkeling. Maar ook junior medewerkers kunnen de oudere werknemers begeleiden met hun kennis over huidige trends en technologie.
  • Unieke relaties - Betekenisvolle relaties met collega's kunnen dragen bij aan werkgeluk. Een verscheidenheid aan leeftijdsgroepen binnen de organisatie weerspiegelt een familie-structuur en biedt mogelijkheden voor persoonlijke connecties met mensen buiten je eigen generatie.

Ook al zijn er vele baten, een multigenerationele werkvloer brengt ook uitdagingen met zich mee. “Voor het eerst in de geschiedenis werken vier generaties samen op de werkvloer. Begrip voor elkaar komt niet automatisch”, zegt gedragswetenschapper Oscar van Mourik in een interview.

Er kunnen diverse problemen opduiken, zoals communicatieproblemen, verschillende voorkeuren voor werkstijlen, en negatieve stereotypen die kunnen bijdragen aan een negatieve bedrijfscultuur. Dit kan ook leiden tot ongelijke behandeling en verschillende verwachtingen van werknemers wat betreft hun dienstverband en compensatiepakketten.

Het is ook belangrijk op te merken dat verschillende generaties vaak verschillende behoeften hebben als het gaat om HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. Wat goed werkgeverschap betekent, kan variëren afhankelijk van de generatie waartoe een werknemer behoort.

Dit wordt ook wel levensfasebewustpersoneelsbeleid genoemd, hoewel dat een hele mondvol is! Het is echter een essentieel onderdeel van het creëren van een productieve en harmonieuze werkomgeving.

Solon kan bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van HR-beleid en HR-instrumenten die geschikt zijn voor alle generaties binnen je organisatie. Diensten die we aanbieden omvatten begeleiding en teamcoaching om te helpen bij deze uitdagingen.

Of het nu gaat om het opzetten van workshops om generatie overstijgende communicatievormen te verbeteren, of het implementeren van flexibele werkplannen die rekening houden met de verschillende behoeften van werknemers, wij staan klaar om je te ondersteunen.

Lees het interview met Van Mourik hier: https://www.hrpraktijk.nl/topics/leiderschap-management-development/nieuws/onderzoek-spanningen-door-veelheid-aan-culturen-en

Foto door Markus Spiske op Unsplash