• darkblurbg

Duurzame inzetbaarheid
Uit een mede door Solon uitgevoerd onderzoek binnen de museale sector van Nederland blijkt dat duurzame inzetbaarheid de komende jaren een belangrijk thema is voor museum directeuren en HR adviseurs. Wij adviseren welke instrumenten en wat voor HR beleid het beste ingezet kunnen worden voor kleine en middelgrote musea om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de voorziene problemen op middellange termijn op te lossen. Daarbij kijken wij naar best practices van musea en vanuit andere sectoren.

Risico inventarisatie & evaluatie
Heb je een RI&E die geactualiseerd dient te worden en niet meer aansluit op de huidige organisatie? Je kunt bij Solon een RI&E uit laten voeren om de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen heeft een RI&E de volgende doelstellingen voor ogen: lager ziekteverzuim, minder kans op WIA instroom, meer werkplezier en gemotiveerde werknemers, minder kans op onveilige situatie en ongevallen, betere productiviteit door een goede werkomgeving, goed werkgeverschap. De RI&E resulteert in een rapportage en een plan van aanpak.

Medewerkers tevredenheid onderzoek en vrijwilligers tevredenheid onderzoek
Jouw organisatie heeft een groot belang bij tevreden medewerkers, immers, voor het realiseren van jouw organisatiedoelen heb je de inzet van je medewerkers nodig. Tevreden medewerkers zijn doorgaans zeer gemotiveerd om zich in te zetten voor hun werk en voor hun organisatie, zijn loyaal en zijn veelal bereid zich ook voor iets nieuws in te zetten. Tevreden medewerkers vormen bovendien een goede basis voor tevreden klanten. Maar hoe tevreden zijn de medewerkers van jouw organisatie? En op welke terreinen kan je organisatie volgens jouw medewerkers verbeterd worden? Is er onder jouw medewerkers voldoende commitment om een groot veranderingsproces door te maken?

Om op deze vragen antwoord te vinden biedt een tevredenheidsonderzoek dé oplossing. Uit het onderzoek kunnen nuttige bevindingen voor het verbeteren van jouw organisatie voortvloeien en kan inzicht in de arbeidsbeleving van jouw medewerkers worden verkregen. Solon Management & Organisatie voert medewerkers tevredenheidsonderzoeken en vrijwilligers tevredenheidsonderzoeken uit die ofwel gericht zijn op specifieke thema’s en aandachtgebieden ofwel gericht op de totale werkbeleving van jouw medewerkers.