Werkdruk – een blijvend thema?

Werkdruk – een blijvend thema?

Ook in 2023 blijft werkdruk een thema. Ondanks de recessie is deze onverminderd hoog is, zelfs te hoog in een groot aantal sectoren. De krapte op de Arbeidsmarkt duurt voort. De reden hiervoor is tweeledig: de grote maatschappelijke opgaven leveren meer werk en nieuwe banen op, en ten tweede compenseert de reguliere instroom niet de uitstroom die door de vergrijzing wordt veroorzaakt.

Effectief Vergaderen – Vijf tips

Effectief Vergaderen –  Vijf tips

Een bekende ergernis voor velen is tijd tekort komen voor alle agendapunten en geen concrete afspraken hebben. Zeker wanneer het een belangrijke bijdrage levert aan de werkdruk van medewerkers.