Genderneutraal Schrijven: Stap Richting Inclusiviteit

Gepubliceerd op: 28-02-2024

In een wereld waar we steeds meer streven naar gelijkheid en inclusiviteit, is het belangrijk dat we deze waarden ook weerspiegelen in ons taalgebruik. Genderneutraal schrijven is een manier om dit te doen. Maar waarom is het zo belangrijk, en hoe kunnen we het in de praktijk brengen?

Volgens een onderzoek van Sczesny, Moser en Wood (2015) kan traditioneel taalgebruik bijdragen aan het communiceren van genderstereotypen en soms zelfs aan de uitsluiting van vrouwen uit bepaalde sociale rollen. Wanneer mensen kiezen voor generiek mannelijk taalgebruik in plaats van meer genderinclusieve vormen, kunnen ze onbewust seksistische overtuigingen overbrengen.

Dus, hoe kunnen we genderneutraal schrijven in ons dagelijks leven implementeren? Er zijn verschillende strategieën die we kunnen toepassen.

  1. Een van de belangrijke ontwikkelingen in moderne communicatie is het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden, zoals "hen" en "die". In het Engels zie je dit vaker voorkomen als “they”, of in het Zweeds als “hen”. Dit zijn voornaamwoorden die niet specifiek mannelijk of vrouwelijk zijn. Ze worden gebruikt om inclusiviteit en respect voor alle genderidentiteiten te bevorderen. Je spreekt hiermee iedereen aan, niet alleen mannen of vrouwen.
  2. Het aanpassen van onze aanspreekvormen is ook belangrijk. In plaats van "beste heer/mevrouw" kunnen we kiezen voor "beste lezer". Een mooi voorbeeld hiervan komt van de NS, die nu “beste reizigers” gebruikt tijdens het omroepen.
  3. Om een meer inclusieve werkomgeving te creëren, is het belangrijk dat we zorgvuldig onze taal kiezen. Dit geldt vooral voor de manier waarop we onze vacatureteksten en functieomschrijvingen formuleren. Om potentiële kandidaten niet uit te sluiten op basis van geslacht, kunnen we ervoor kiezen om specifieke gendergerelateerde termen te vermijden. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt om te solliciteren, ongeacht hun geslacht.

De positieve impact van genderneutraal schrijven is groot. Het draagt niet alleen bij aan de inclusiviteit van onze taal, maar het kan ook bijdragen aan een inclusieve en diverse samenleving. Door genderneutraal te schrijven, erkennen we de diversiteit van onze lezers en bevorderen we een cultuur van respect en acceptatie.

In de toekomst hopen we dat genderneutraal schrijven de norm wordt. Door kleine veranderingen in ons taalgebruik te maken, kunnen we een grote stap zetten naar een inclusievere wereld. Laten we deze reis samen beginnen.

Bronnen

Sczesny, S., Moser, F., & Wood, W. (2015). Beyond sexist beliefs: How do people decide to use gender-inclusive language?. Personality and Social Psychology Bulletin41(7), 943-954.

Foto door Christin Hume op Unsplash