Het Medewerkersbelevingsonderzoek: werken jouw medewerkers met plezier?

Weet jij hoe tevreden medewerkers zijn in hun werk? Zijn ze gemotiveerd en ervaren ze voldoende perspectief om te groeien? Welke aandachtspunten zijn er? 


Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) is een objectieve meting aan de hand van een digitale vragenlijst onder alle medewerkers. De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen in het HR beleid en jaarplan. Het onderzoek levert daarmee ook waardevolle input voor strategische personeelsplanning, het beleid duurzame inzetbaarheid èn het ondersteunt de reguliere HR-cyclus. Het medewerkersbelevingsonderzoek vult het welzijnsonderdeel van de Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) in.