Een leven lang leren: hoe blijven we duurzaam inzetbaar?

We willen allemaal kundig, vaardig, fit en gezond blijven in het werk. Ook willen we graag gemotiveerd en met plezier ons werk doen. We zullen vaker van baan wisselen, ook op latere leeftijd. Duurzaam inzetbaar blijven is de nieuwe uitdaging. 
Welke rol heb je als werkgever hierin? Hoe stimuleer je een lerende cultuur waarin medewerkers eigen regie nemen over hun ontwikkeling? Welke leiderschapsstijl vraagt dit van het management? Hoe maak je beleid om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ontwikkelen en welke ondersteuning bied je?


Aan de hand van een analyse helpen we je bij het ontwikkelen van beleid om duurzame inzetbaarheid in de organisatie te ontwikkelen en implementeren. We reiken handvatten en instrumenten aan om dat leeftijdsfasebewust en inclusief te doen. We ondersteunen bij een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak. We denken mee in digitale oplossingen om kennisontwikkeling en kennisdeling te stimuleren in de organisatie.
Bestaand beleid evalueren we graag d.m.v. onze quick scans en verrijken we met de nieuwste inzichten en ervaringen uit de praktijk.
Voor individuele medewerkers voeren we inzetbaarheidsonderzoek uit en bieden we coaching. We leiden leidinggevenden en HR medewerkers op.

 

Dit is een voorbeeldtekst, om een indruk te geven