Toekomstbestendig door Strategische Personeelsplanning

Een lerende organisatie is de basis van een toekomstbestendige organisatie.
De competenties van medewerkers zijn bepalend voor de innovatieve slagkracht van de organisatie en het behalen van gestelde doelen en ambities. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de snelle technologische ontwikkelingen zorgen voor extra uitdagingen om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen of te behouden en een inclusieve organisatie te realiseren.


Strategische Personeelsplanning (SPP) biedt directies het handvat om regie te nemen en te sturen op talent- en competentieontwikkeling. Het geeft daarmee ook richting aan het beleid voor diversiteit en inclusie, werving en selectie en het (door)ontwikkelen van de flexibele schil.
Wij helpen organisaties bij het maken van een analyse, het formuleren van een strategisch personeelsplan en een plan van aanpak. Dit doen we volgens de gangbare methodes en best practices in de HR praktijk, waaronder de HR3P-methode, SWOT analyse, DISC2.