Organisatieadvies en managementondersteuning

Van organisaties wordt verwacht dat ze wendbaar en flexibel zijn en snel kunnen innoveren en veranderen. Veranderprocessen vragen kennis en extra capaciteit, die niet altijd voorhanden is. Immers, de normale bedrijfsvoering loopt gewoon door


Onze senior consultants staan organisaties bij om veelzijdige vraagstukken op te lossen en verandertrajecten mee vorm te geven. We adviseren en begeleiden bij:

  • Proces naar een nieuwe strategie en meerjarenbeleid
  • Reorganisaties, fusies en verzelfstandigingstrajecten
  • Organisatie-ontwerp en -inrichting, inclusief governance, functiehuis, -beschrijvingen en - waarderingen en plaatsingsproces
  • Veranderaanpak, inclusief stakeholdermanagement, cultuurverandering en communicatieaanpak
  • Verbetering van werkprocessen
  • Advisering over de rol van de ondernemingsraad bij organisatieverandering
  • Management development en leiderschapsontwikkeling

We vervullen rollen als adviseur, procesbegeleider, interim- of transitiemanager. 
We zijn sparringpartner voor de directie en weten overzicht te creëren in complexe vraagstukken. We pakken aan en nemen werk uit handen.