Time Management vs Focus Management: Een Zoektocht naar Balans

Gepubliceerd op: 17-04-2024

Time management en focus management zijn beide belangrijk voor effectiviteit en productiviteit. Time management gaat over het plannen en prioriteren van taken, terwijl focus management draait om het bewust richten van je aandacht en het vermijden van afleidingen. Maar welke methode werkt het beste?

Time Management

Time management is het proces van planning en het uitoefenen van bewuste controle over de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan specifieke activiteiten, vooral om effectiviteit, efficiëntie of productiviteit te verhogen. Het is het effectief inplannen van verschillende taken binnen een bepaalde tijdspanne. Bij het toepassen van time management wordt er rekening gehouden met hoeveel tijd een taak inneemt en wordt aan de hand hiervan de beschikbare tijd ingepland, terwijl ook prioriteiten worden gesteld om ervoor te zorgen dat de meest belangrijke taken eerst worden voltooid.

Het is een veelgebruikte techniek in zowel het persoonlijke als het professionele leven. Maar er is een opkomend alternatief op de horizon wat steeds populairder wordt: focus management.

Focus Management

Iedereen heeft dezelfde 24 uur in een dag, maar je concentratievermogen is óók niet een onuitputbare bron. Focus management is het proces van het bewust gebruikmaken van je aandacht gedurende de dag. Het draait om bewust kiezen waar je je aandacht op richt en het vermijden van afleidingen.

Het toepassen van focus management betekent dat je je aandacht volledig richt op één taak tegelijk, zonder onderbrekingen of afleidingen, totdat je de taak hebt voltooid. Je pakt de lastige taken op wanneer je op je scherpst bent en laat de simpele taken liggen voor je dalmomenten.

Het Een of de Ander?

Al in 2007 bestudeerden twee onderzoekers hoe goed time management daadwerkelijk werkte bij werknemers en studenten aan een universiteit. Het onderzoek toonde aan dat een duidelijk gevoel dat je weet waar je mee bezig bent het belangrijkst is voor effectiviteit op de werkvloer. Zogenaamd “a feeling of purpose”: jezelf volledig los kunnen laten op één taak. Daarna pas komt plannen en prioriteiten stellen. Iemand met een chaotisch schema kan dus net zo efficiënt zijn als (of zelfs efficiënter zijn dan) iemand die een strak schema volgt.

Dit betekent niet dat we time management volledig los moeten laten.

Een ander onderzoek uit 2004 toonde namelijk aan dat zowel het plannen als het beheer van je tijd een significant positief effect heeft op je werktevredenheid en -effectiviteit. Het onderzoek toonde ook aan dat de meeste mensen het beste werken wanneer ze niet volledig controle hebben over hoe ze hun eigen tijd invullen—dus niet uitsluitend werken op basis van focus—maar als er ook externe invloeden zijn die bepalen wat er met hun tijd gebeurt. Dit biedt structuur.

Het is dus niet per se een kwestie is van time management tegenover focus management. In plaats daarvan is het het prettigst om een balans te vinden tussen de twee. Door zowel je tijd als je aandacht goed te beheren, kun je je productiviteit en tevredenheid op het werk verhogen.

Voor meer informatie over time management en focus management, neem gerust contact met ons op.

Bronnen

Claessens, B. B., Eerde, V. W. W., Rutte, C. C., & Roe, R. (2004). Planning behavior and perceived control of time at work. Journal Of Organizational Behavior, 25(8), 937–950. https://doi.org/10.1002/job.292

Kearns, H. G. H., & Gardiner, M. (2007). Is it time well spent? The relationship between time management behaviours, perceived effectiveness and work‐related morale and distress in a university context. Higher Education Research & Development/Higher Education Research And Development, 26(2), 235–247. https://doi.org/10.1080/07294360701310839

Foto door Yaniv Knobel op Unsplash