Positieve Discriminatie

Gepubliceerd op: 10-07-2024

Is er iets als een “goede” seksist?

Positieve discriminatie is, met nuance, iets wat in Nederland is toegestaan. De overheid definieert het als volgt:

Een werkgever mag bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten. Zoals vrouwen of mensen met een migratieachtergrond. Dit heet voorkeursbeleid of positieve discriminatie.

Hoewel het op het eerste gezicht goed kan lijken, kan positieve discriminatie tóch leiden tot ongelijkheid, vooral op de werkplek. Het is daarom van cruciaal belang om te begrijpen hoe positieve discriminatie zich manifesteert en hoe het van invloed kan zijn op het wervingsbeleid.

In onze samenleving zijn seksistische houdingen vaak aanwezig, maar de effecten van positieve discriminatie zijn complexer dan vaak wordt verondersteld. In 2014 is in Canada en de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar positieve discriminatie op basis van gender op de werkvloer.

Aan de ene kant laat het onderzoek zien dat mensen die positieve discriminatie steunen, en mensen die geprikkeld worden door positieve discriminatie, eerder geneigd zijn om een voorkeursbeleid te steunen. Dit effect wordt hoofdzakelijk beïnvloed door gevoelens van medeleven.

Echter, aan de negatieve kant vinden we dat deze steun zich alleen uitstrekt tot beleid dat de aanwerving van vrouwen in stereotype vrouwelijke, en niet in mannelijke, posities bevordert.

In andere woorden: men wil wel meer vrouwen aannemen, maar alleen voor de functies waarin ze gewend zijn vrouwen te zien.

Ook al lijkt positieve discriminatie aan de oppervlakte gendergelijkheid te bevorderen, kan het dit subtiel ondermijnen. Het kan bijdragen aan beroepsmatige gendersegregatie en leiden tot inactie in het bevorderen van vrouwen in posities waarin ze ondervertegenwoordigd zijn.

Hoewel positieve discriminatie dus soms kan leiden tot tijdelijke verbeteringen in gendergelijkheid, moet het met voorzichtigheid worden benaderd. Het is belangrijk om te streven naar een beleid dat zich richt op het werven op basis van talent, in plaats van te vallen voor onze vooroordelen. Door dit te doen, kunnen we werken aan een meer gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving.

 

Bronnen

Hideg, I., & Ferris, L. (2014). The compassionate sexist? How benevolent sexism promotes and undermines support for employment equity. In Academy of Management Proceedings(Vol. 2014, No. 1, p. 11218). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Ministerie van Algemene Zaken. (2023, 20 april). Mag een werkgever onderscheid maken tussen sollicitanten? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het-werk/vraag-en-antwoord/mag-een-werkgever-onderscheid-maken-tussen-sollicitanten