Een Duurzame Stap Vooruit: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Gepubliceerd op: 03-01-2024

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. De mobiliteit van werknemers speelt hierbij een grote rol. Daarom heeft Nederland de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in het leven geroepen.

Wat houdt de rapportageverplichting WPM in?

Het doel van deze nieuwe regel is simpel: werkgevers moeten inzicht krijgen in hoe hun werknemers reizen, zodat ze maatregelen kunnen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van fietsen, carpoolen, openbaar vervoer en thuiswerken (MiW, 2022).

Wat verandert er?

Door de rapportageverplichting WPM verandert de wetgeving. Een nieuw hoofdstuk – over de uitstoot van mobiliteit – wordt toegevoegd aan de omgevingswet. Deze veranderingen gaan in vanaf 1 juli 2024 en gelden voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. De ingangsdatum was in eerste instantie 1 januari, maar dit is nu uitgesteld omdat de voorbereiding meer tijd kostte (RVO, 2023).

Hoe zit het met de privacy van werknemers?

Bij het maken van deze nieuwe regels is er veel aandacht besteed aan de privacy van werknemers. Werkgevers mogen alleen totale cijfers rapporteren, dus zonder namen en adressen van individuele werknemers. De overheid wil het ook zo makkelijk mogelijk maken voor werkgevers. Daarom is er een digitaal platform opgezet waarop werkgevers hun gegevens kunnen invoeren, te vinden op RVO.nl.

Met welke data moet ik rekening houden?

  • Zondag 30 juni 2024: Tot en met deze datum is rapporteren niet verplicht. Vrijwillig rapporteren kan wel. Zo ontdekt u de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie. Voor de leesbaarheid gebruiken we het woord 'verkeer' in plaats van 'mobiliteit'.
  • Maandag 1 juli 2024: Vanaf dit moment moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht rapporteren. Zorg dat uw administratie op orde is om gegevens in te dienen in 2025. U kunt (in 2025) kiezen om te rapporteren over alleen de 2e helft van 2024, of over heel 2024.
  • Maandag 30 juni 2025: Als organisatie met 100 of meer werknemers stuurt u uiterlijk op deze datum de gegevens in over de 2e helft van 2024, of heel 2024. Geef op het online formulier aan welk van de 2 opties u kiest. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht. Hou er rekening mee dat dit een DEADLINE is (RVO, 2023).

Tips voor werkgevers

  1. Ken de regels: Zorg dat je goed begrijpt wat de nieuwe regels inhouden.
  2. Analyseer het reisgedrag van je werknemers: Dit is nodig voor de jaarlijkse rapportage.
  3. Stimuleer duurzaam reizen: Denk aan fietsregelingen, vergoedingen voor openbaar vervoer en carpoolinitiatieven.
  4. Bied flexibel werken aan: Dit kan thuiswerken zijn, maar ook flexibele werktijden.
  5. Informeer je werknemers: Zorg dat ze weten wat de veranderingen inhouden en hoe ze kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
  6. Gebruik het digitale platform: Dit maakt het rapporteren een stuk makkelijker.
  7. Bescherm de privacy van je werknemers: Zorg dat je alleen totale cijfers rapporteert, zonder individuele werknemers te identificeren.

Wat kan Solon hierin voor jou betekenen?

Wij zijn een brede HR-dienstverlener met veel ervaring in het ontwikkelen en opzetten van mobiliteitsbeleid, waaronder fietsregelingen en thuiswerkbeleid. We kunnen je ook helpen het proces van rapporteren te vergemakkelijken. Interesse of vragen? We staan voor je klaar: neem contact op met Noumair Al Kahja via n.alkahja@solon-net.nl.

Wil je meer weten? Check onze bronnen!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2022, 21 april). Nieuwe wet- en regelgeving: Snel op de hoogte! - Wet- en regelgeving - Werken aan duurzame mobiliteit.https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/werkenaanduurzamemobiliteit/2022/09/nieuwe-regelgeving

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. (z.d.). RVO.nl. https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm