Schokkende cijfers: Waarom nú investeren in medewerkers welzijn cruciaal is

Gepubliceerd op: 24-05-2024

Week van Mentale Gezondheid en Mentale Weerbaarheid op de Werkvloer

De werkdruk in verschillende sectoren neemt toe, maar in de non-profit sector is deze stijging bijzonder zorgwekkend. Non-profit organisaties hebben te maken met een unieke combinatie van uitdagingen; ze moeten meer doen met minder middelen, terwijl ze ook te maken hebben met de toenemende complexiteit van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Deze groeiende druk kan leiden tot stress, burn-out en andere gezondheidsproblemen bij werknemers. Bovendien kan het de effectiviteit van de organisatie als geheel belemmeren. Een hoge werkdruk kan immers leiden tot een hoog personeelsverloop, wat de continuïteit van projecten en diensten kan verstoren.

Uit recent onderzoek van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat ruim één op de vijf gemeenteambtenaren zich uitgeput voelt na een volledige werkdag. Dit is een verontrustend aantal dat aandacht verdient. Daarnaast wijst een ander onderzoek uit dat ongeveer 45% van de gemeenteambtenaren vindt dat zij een te grote hoeveelheid werk moeten verrichten, en circa 30% staat onder druk om hun werk snel uit te voeren.

Ook de zorgsector heeft het zwaar. Het CBS heeft onderzoek gepubliceerd over de werkdruk in ziekenhuizen onder zorgpersoneel. Hieruit blijkt dat eind 2019, tijdens de coronacrisis, 49% van de medewerkers de werkdruk te hoog vond. Dit percentage schommelde tussen de 44% en 46% in 2020 en 2021, maar steeg in 2022 naar boven de 50%, wat zelfs hoger is dan tijdens de coronacrisis. De tevredenheid over het werk is ook afgenomen, met een huidige tevredenheid van ongeveer 75%, terwijl dit in voorgaande jaren net iets hoger lag.

Onderzoek toont aan dat het welzijn van medewerkers de komende jaren op nummer één zal staan. Het laat zien dat wanneer er op de juiste manier in wordt geïnvesteerd, er een rendement op investering voor de organisatie is. Medewerkers zijn gezonder, energieker, gemotiveerder en vitaler.

Werkgevers realiseren zich dat financieel, fysiek, mentaal en sociaal welzijn en vrijheid centraal staan in het werkleven van vandaag, wat van invloed kan zijn op de productiviteit en het werkgeluk van werknemers. Ze erkennen de noodzaak om een geïntegreerde aanpak te hanteren, want alleen in een werkomgeving waarin werknemers zich emotioneel evenwichtig en gesteund voelen, kunnen ze duurzaam inzetbaar blijven.

De eerste stap hierin is het inzichtelijk krijgen van de huidige welzijn in de organisatie.

Hier hoeft een organisatie niet direct een ‘wellbeing’ software voor aan te schaffen, maar kan al heel simpel en eenvoudig met een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek).

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een objectieve meting via een op maat gemaakte digitale vragenlijst voor alle medewerkers. Je kunt verschillende thema's opnemen, van diversiteit en inclusie, psychologische veiligheid tot werkdruk. Een MTO biedt inzicht in de tevredenheid, werkdruk en welzijn van medewerkers, waardoor gerichte verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De resultaten helpen bij het identificeren van knelpunten en sterke punten binnen de organisatie, wat bijdraagt aan een gezondere en productievere werkomgeving. De conclusies en aanbevelingen worden opgenomen in het HR-beleid en jaarplan, wat waardevolle input levert voor een holistische aanpak, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.

Ons team kan verschillende thema’s onderzoeken binnen jouw organisatie. Met deze informatie kunnen onze experts helpen om een gezonde werkomgeving te behouden, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties en lagere verloopcijfers.

Voor meer informatie, neem contact op met Lisa Reijmers via l.reijmers@solon-net.nl.

 

Bronnen

A&O fonds Gemeenten. (2024, 12 maart). Uitgeput. A&O Fonds Gemeenten. https://www.aeno.nl/column-uitgeput

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023, 12 maart). Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona. Centraal Bureau Voor de Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/11/werkdruk-werknemers-ziekenhuizen-terug-op-niveau-van-voor-co...

Foto door Tim Gouw op Unsplash