• darkblurbg

Bij Solon Administratie staat het beheersen en verbeteren van de bedrijfsvoering centraal.

Kwaliteit is hierbij het sleutelwoord. Als organisatie richt je alles op het behalen van een goed eindproduct. Om dat eindresultaat te behalen en te behouden vormen ook de ondersteunende bedrijfsprocessen, zoals de boekhouding en de salarisadministratie, een belangrijk onderdeel.

De afdeling Administratie is actief op het gebied van de financiële administratie, de personeels- en salarisadministratie, administratieve organisatie en interne controle.

De dienstverlening varieert van eenmalige kortlopende projecten zoals het opzetten en inrichten van een nieuwe administratie, het begeleiden van een overstap naar een nieuw systeem, het uitvoeren van een quick scan met verbetervoorstellen of het opstellen van een handboek, tot het voeren van de volledige administratie.

Administraties kunnen zowel op eigen locatie als op de locatie van Solon worden gevoerd.

Wij ondersteunen graag bij:

  • Het voeren van de financiële administratie
  • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
  • Evalueren en verbeteren van de huidige administratie
  • Opzetten of evalueren van het planning- en control proces
  • Opstellen van management rapportages, begroting en jaarrekening